Nam Định
Tin tức

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 1

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 2

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 3

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 4

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 5

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 6

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 7

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 8

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 9

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 10

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 11

Những hình ảnh “không ngờ” tại lễ phát ấn đền Trần 2018 - 12

 

TIN MỚI NHẤT