Nam Định
Tin tức

Làm tốt chức năng là cầu nối thông tin tới người dân

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Trực Ninh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực đối với người dân. Đây là công cụ truyền thông hữu hiệu đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát thanh viên Đài Phát thanh huyện Trực Ninh trong giờ thu âm.
Phát thanh viên Đài Phát thanh huyện Trực Ninh trong giờ thu âm.

Hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ 5 giờ 15 phút đến 5 giờ 30 phút buổi sáng và 17 giờ 15 phút đến 17 giờ 30 phút buổi chiều, mỗi ngày người dân được nghe những thông tin thời sự cũng như tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật từ huyện đến cơ sở của Đài Phát thanh huyện Trực Ninh. Qua đó, Đài đã tích cực tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương tới đông đảo cán bộ, nhân dân. Xác định rõ vai trò, vị trí trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển sự nghiệp truyền thanh cơ sở, Đài Phát thanh huyện đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đối với hoạt động truyền thanh xã, thị trấn. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đài Phát thanh huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, hằng quý theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương, như tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Đài đã tập trung tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, phong trào xây dựng NTM, phòng chống dịch bệnh theo mùa; các hoạt động văn hóa xã hội nổi bật như: thi đua dạy tốt, học tốt ở các cấp học, ngành học; phong trào khuyến học, khuyến tài; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa, làng văn hóa, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phòng chống ma túy, cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện... Đài chủ động xây dựng và duy trì đều đặn các chuyên mục như: Xây dựng Đảng; Nhà nông cần biết; Sức khỏe và cuộc sống..., đặc biệt tuyên truyền có hiệu quả chuyên mục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương trên hệ thống loa truyền thanh của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đài Phát thanh huyện đã sản xuất được 180 chương trình thời sự với hơn 1.500 tin, bài, phát sóng 2 lần/ngày và 60 tin, phóng sự truyền hình phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh huyện còn phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị sử dụng hệ thống đài truyền thanh không dây, tiến hành kiểm tra trực quan hệ thống ăng-ten phát sóng để có phương án duy tu, bảo dưỡng, nhất là trước mùa mưa, bão đảm bảo việc tiếp, phát sóng an toàn, thường xuyên liên tục. Hệ thống truyền thanh cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao dân trí, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 21 đài cơ sở (trong đó có 5 xã phát sóng FM) với 89 cụm thu số, 679 loa (593 loa 25W và 86 loa Toa), 27 máy tăng âm từ 300-1.000W, 173km đường dây song tuyến. Trong tháng 5-2018, phục vụ cho lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Trực Ninh đạt chuẩn NTM, Đài Phát thanh huyện đã tập trung tuyên truyền tới nhân dân về những thành tựu, kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM. Trước đó, hệ thống truyền thanh của huyện đã tuyên truyền những thông tin về 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM bằng những bản tin ngắn gọn, cụ thể để người dân nắm được và thực hiện. Để có nhiều tin, bài sinh động, những cán bộ, phóng viên của đài đã không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở tác nghiệp, từ đó chuyển tải đầy đủ thông tin từ công tác chỉ đạo, điều hành, đến việc tổ chức thực hiện xây dựng NTM tại các thôn, xóm. Những câu chuyện về người dân hiến đất, góp tiền cũng được tuyên truyền rộng rãi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người, để mọi người cùng nhau góp công, góp của xây dựng quê hương.

Có thể khẳng định, Đài Phát thanh huyện Trực Ninh trở thành là kênh thông tin không thể thiếu trong đời sống xã hội của địa phương, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

Nguồn: baonamdinh.com.vn

TIN MỚI NHẤT