Nam Định
Tin tức

Chi cục Thuế Thành phố Nam Định nỗ lực gia tăng nguồn thu

Năm 2018, Thành phố Nam Định được UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh giao nhiệm vụ thu nội địa là 616,8 tỷ đồng, trong đó khoản thu khu vực ngoài quốc doanh là 265 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với năm 2017.

Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển giúp tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. (Trong ảnh: Sản xuất tại cơ sở Tiên Hưng - TP Nam Định).  Bài và ảnh: Văn Đại
Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển giúp tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. (Trong ảnh: Sản xuất tại cơ sở Tiên Hưng - TP Nam Định). 

Theo Chi cục Thuế thành phố, bên cạnh những thuận lợi thì một trong những nguyên nhân khiến cho công tác thu thuế trên địa bàn gặp khó khăn là tình trạng các doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nộp thuế. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ và vừa; nhiều doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nên ngày càng có xu hướng thu hẹp. Một số doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng do không có tài sản thế chấp nên không thể mở rộng quy mô sản xuất dù có kế hoạch kinh doanh tốt. Không những thế trong quá trình hoạt động doanh nghiệp lại phải chịu gánh nặng chi phí “không chính thức” không hề nhỏ khiến bức tranh tài chính của doanh nghiệp càng khó “đẹp”. Thực tế trên dẫn đến tình trạng, mặc dù khoản thu ngoài quốc doanh năm 2017 của thành phố tăng 21% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ đạt 87% dự toán tỉnh giao. Theo kết quả quản lý thu thuế trên địa bàn thì trong 3 năm gần đây tăng trưởng thu ngoài quốc doanh hằng năm chỉ từ 12% đến 15%. Tuy nhiên dự toán tỉnh giao thu luôn cao hơn mức tăng này nên mặc dù đã phấn đấu quyết liệt nhưng Chi cục vẫn không hoàn thành khoản thu này, ảnh hưởng không nhỏ đến cân đối thu chi cũng như công tác quản lý thu thuế của thành phố. Hơn nữa do đối tượng quản lý thuế của thành phố phức tạp và mang tính đặc thù, đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhiều, thường xuyên biến động nên công tác theo dõi, quản lý khó khăn. Hiện nay thành phố cũng chưa có doanh nghiệp trọng điểm thuộc thẩm quyền quản lý có số nộp ngân sách lớn, ổn định; công tác thu nợ thuế của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do các đơn vị nợ đọng lớn, thời gian nợ kéo dài… Lường trước những khó khăn trên, Chi cục Thuế thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước thành phố phối hợp với Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đội thuế thường xuyên nắm tình hình kinh doanh, nộp thuế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Chi cục Thuế thành phố cũng tổ chức các hội nghị theo từng lĩnh vực hoạt động để yêu cầu các doanh nghiệp kê khai nộp thuế theo sát với hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ đọng thuế, đôn đốc thu thuế và cam kết nộp thuế. Thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan của thành phố tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp có số nộp thuế thấp, các doanh nghiệp mới phát sinh trong năm; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế lớn, thời gian kéo dài có sự tham gia của UBND thành phố để yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin và lập kế hoạch nộp tiền nợ đọng thuế. Ngoài ra, thành phố cũng ban hành văn bản yêu cầu UBND các phường, xã chỉ đạo ủy nhiệm thu tập trung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; phối hợp tốt với các đơn vị, ngành liên quan thực hiện tốt công tác điều chỉnh ổn định thuế cá nhân kinh doanh. Hội đồng tư vấn thuế các phường, xã thực hiện hiệu quả công tác tư vấn về mức thuế, mức doanh thu dự kiến, tiền thuế miễn giảm cho các đối tượng; bảo đảm đưa 100% cá nhân thực tế đang kinh doanh vào quản lý thuế. Chỉ đạo các ban, ngành hữu quan đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để có nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, tạo nguồn chi cho công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở của thành phố. 

Để bảo đảm các nguồn thu ngân sách trên địa bàn phải được thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định tiếp tục thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp gia tăng nguồn thu, nhất là nguồn thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tập trung ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Từ đó tạo sức lan tỏa và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế cũng như đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế thành phố; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được giao sẽ là cơ sở để Thành phố Nam Định có nguồn lực tại chỗ đầu tư cho các nhiệm vụ xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng trong tương lai gần./.

Bài và ảnh: Văn Đại

Nguồn: baonamdinh.com.vn

TIN MỚI NHẤT